Stavební činnost

PEKOSPOL s.r.o. je dodavatelem stavebních izolací především hydroizolací spodních staveb a plochých střech se sídlem ve Zlíně. K této činnosti firma používá ty nejkvalitnější dostupné materiály na evropském trhu. Specializuje se na zateplení a montáž nových střešních krytin ale i jejich rekonstrukce.

Zlín je městem plochých střech, jsou zde průmyslové budovy ale i rodinné domy, které je potřeba postupem času rekonstruovat. Střešní krytina na bázi měkčeného PVC je pro tyto účely přímo ideální. Je vhodná jak pro obchodní a průmyslové stavby tak pro použití na Baťovy domky. Firma dodává své služby v celé ČR.


Ploché střechy

Popis krytiny a parametry

Izolace plochých střech patří k nejvíce řešeným oblastem ve stavebnictví. Využití technologií z měkčených PVC fólií konkuruje donedávna používaným izolacím z asfaltových pasů. PVC fólie najdou uplatnění jak u novostaveb, tak zejména u rekonstrukcí zdevastovaných plochých střech. Možnost aplikace fóliových systémů za nepříznivých klimatických podmínek (zvýšená vlhkost podkladu i ovzduší, teplota do - 15°C) z nich činí technologii, jíž lze bez jakýchkoliv problémů aplikovat po celý rok.

Možnosti aplikace

Nejvíce používanou technologií je systém mechanického kotvení. Dnes již téměř neexistuje podkladní vrstva, ke které by nebylo možné izolační systém z měkčené PVC fólie přikotvit. Převážně se jedná o beton, trapézový plech, dřevěné bednění nebo tvárnice či polystyrén - pro všechny tyto materiály jsou vyhovující kotvící systémy.


Střechy mechanicky kotvené

Způsob mechanického kotvení izolační PVC fólie k podkladní vrstvě je, jak již bylo zmíněno, nejčastěji používanou technologií. Princip je následující. Na připravený podklad se rozvine podkladní vrstva netlející textilie. Následuje pokládka fólie, která se ve spoji přikotví k podkladu. Následující pás izolace pak kotvy ve spoji překryje a svařením horkovzdušným přístrojem se spoj uzavře.


Střechy přitížené

Systémy zabezpečené proti sání větru přitížením se používají v případech, kdy není možné hydroizolační vrstvu kotvit k podkladu, nebo se jedná o záležitost estetickou, či z důvodů zvýšené protipožární odolnosti u některých průmyslových objektů.K přitížení se používají dlaždice kladené do pryžových nebo plastových terčů, nebo zásyp z praného kameniva rozprostřeného po ploše střechy.


Střechy lepené

Lepení izolačních systémů se používá v případech obdobných jako u systémů přitížených, tzn. tehdy, kdy není možné izolační fólii zafixovat jiným způsobem k podkladu, nebo v případech, kdy to vyžaduje projektant či architekt. Podklad pro tuto variantu musí vyhovovat určitým podmínkám. Musí být dostatečně tuhý, pokud možno co nejméně porézní a nasákavý. K lepení se používají speciální lepidla. Je možno kombinovat tyto technologie s kotvením - můžeme tedy kombinovat systém kotvený v ploše se systémem lepených atik, nebo systém přitížení v ploše a atiky či úžlabí lepené atd. V těchto případech je podstatné posouzení sací síly větru na střešní plášť.Obecné parametry a vlastnosti PVC fólie


specializace

Specializujeme se na ploché a rovné střechy

Opravy, úpravy, stavby rovné střechy na průmyslových stavbách, rodinných domech a jiné. Profesionálně a kvalitně opravíme plochou střechu na Baťovském domku ve Zlíně, garáži či jiném domě ve Zlínském kraji. Jsme dodavatelem stavebních izolací především hydroizolací spodních staveb a plochých střech se sídlem ve Zlíně.