Kontaktní informace

PEKOSPOL s.r.o.

Žlutava 435, 763 61
Česká republika

Jednatel společnosti:
Jaroslav Pekař

Telefon: +420 777 66 20 48
E-mail: pekospol@pekospol.cz

IČ: 28325222
DIČ: CZ28325222

www.pekospol.cz


Stavební autorizace: ČKAIT 1301958 TP00
Zapsáno: Krajský soud Brno, odd. C, vl. 61327

Bankovní spojení: ČSOB: 226597540/0300